Thema

Participatie

Waar gaat dit over?

Het implementeren van een duurzaamheidsbeleid in om het even welke organisatie vraagt een intense samenwerking tussen verschillende actoren: directeurs met visie en zicht op het vinden van intrinsieke motivatie rond verschillende duurzame thema's bij het voltallige personeel, gedragenheid van het team in tegenstelling tot een paar sterke trekkersschouders, wat er dan weer voor zorgt dat leerlingen echt geïnspireerd en gemotiveerd raken. Natuurlijk is er ook nood aan ontzorging van buitenaf. Scholen hebben al zoveel bordjes te balanceren. Dat laatste proberen wij absoluut te bieden.

Werken aan participatie betekent vooral de stem horen van eenieder die deel uitmaakt van een organisatie. Dit kan via het schoolbestuur en verschillende raden: leerlingen-, leraren-, ouderraden. Wij ontwikkelden een participatieplatform dat door jullie gebruikt kan worden om input op bepaalde vragen makkelijk te vergaren. Daarnaast kunnen we jullie ook verschillende organisaties aanraden, die intern met jullie team of leerlingen aan de slag kunnen gaan.