News Article

Relancemaatregelen VEB

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld, met verschillende pijlers. Binnen de pijler 'klimaat, duurzaamheid en innovatie' diende het VEB een plan in voor de renovatie van gebouwen binnen de Vlaamse overheid. Dit plan is goedgekeurd op 16 juli 2021.

Met deze relancemiddelen mag het VEB in 2021 en 2022 telkens ter waarde van 10 miljoen euro aan steun toekennen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Voor wie?

Volgende sectoren binnen de Vlaamse overheid kunnen hierop beroep doen:

 • Centrale Vlaamse overheid

 • Onderwijs

 • Zorg en gezondheid

 • Cultuur, jeugd en media

Deze doelgroep staat meer gedetailleerd beschreven in het subsidiereglement.


Voor welke maatregelen?

De focus van de steun ligt op actie. Denk aan

 • Energiescans

 • Relighting

 • Verwarmen en koelen (HVAC, Stookplaats, SWW)

 • Muurisolatie

 • Vloerisolatie

 • Dakisolatie

 • Schrijnwerk en beglazing

  Maar ook als je niet meteen weet waar het meest energiebesparing te realiseren is, kan je steunmiddelen krijgen voor je energiescan(s) of -audit(s).

Nuttige documenten

maandag, 23 augustus 2021